We mogen weer naar binnen!

13-augustus-2020

Yes!, we mogen weer beginnen en het goede nieuws is we mogen (bijna overal) weer naar binnen!
Vanaf 17 augustus starten de reguliere lessen weer op, de lesrooster zijn te vinden op de website.
In de locatie Oosterboer kunnen/ mogen we helaas nog niet binnen sporten tot 1 september, de trainer zal hier losse communicatie doen naar de leden die hier normaliter les hebben.
Wij houden ons aan de RIVM richtlijnen, heb je klachten kom dan niet naar de gymzaal en neem contact op voor een test.
Volg de aanwijzingen op van de trainer op locatie en volg de aanwijzingen zoals looproutes op in de gymzaal.
Kleed je thuis om, helaas mogen de kleedkamers nog niet gebruikt worden en publiek is niet toegestaan. Toiletten mogen gebruikt worden in noodzakelijke situaties, we vragen iedereen daarom voor de les thuis naar het toilet te gaan om deze zo min mogelijk te gebruiken.
Wij zijn verheugd dat we weer binnen kunnen lesgeven, laten we ons allemaal aan de regels en richtlijnen houden zodat we dit kunnen blijven doen.

Met sportieve groet,
FC Meppel gymnastiek.

Update Coronavirus

21-April-2020

 

Beste Leden,

Vanavond is in de persconferentie van het kabinet en het OMT gecommuniceerd dat bepaalde corona-maatregelen komende weken versoepeld kunnen worden. Voor de sport zijn de volgende versoepelingen gepresenteerd:

  • Voor kinderen tot 12 jaar is teamsport in de buitenlucht, wat trainingen betreft, mogelijk waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden hoeft te worden
  • tussen 12 en 18 jaar mogen jongeren eveneens trainen, maar dan met 1,5 m afstand ertussen.

Dit bovenstaande mag vanaf 28-04 weer opgepakt worden door de verenigingen. Tevens is door het kabinet gevraagd aan de gemeenten om hier regie in te nemen. FC Meppel gymnastiek biedt normaliter haar lessen binnen sporthallen aan, echter zullen we samen met onze trainers, gemeente en de KNGU komende week gaan kijken welke (aangepaste) lessen we buiten georganiseerd kunnen aanbieden. Communicatie over het lesaanbod per 28-4 zal volgen vanuit de trainers direct aan de leden. Qua aanbod kan er gedacht worden aan buiten freerunning les of Acro oefeningen op het veld naast de sprotschool. Het Bestuur van FC Meppel Gymnastiek is voor de doelgroep 12-18 jaar bezig om de implementatie van 1,5 meter afstand tijdens de lessen te toetsen. Per les/ discipline zal hier een uitwerking volgen.

Bij FC Meppel gymnastiek willen we graag met elkaar blijven sporten.

Dat kan in deze tijd helaas niet in de sporthallen. Onze kosten lopen nog steeds gewoon door, wel zullen we kijken hoe onze trainers het lesaanbod kunnen aanpassen zodat waar mogelijk lessen (buiten) hervat kunnen worden vanaf 28-4 (ook tijdens de meivakantie).

Daarom willen wij jullie vragen om de club te blijven steunen en de betaling door te laten lopen. Wij volgen daarmee het advies van NOC*NSF en de KNGU om vooralsnog de contributie te blijven innen. De contributie van het tweede kwartaal zullen we daarom ook omstreeks 25 mei innen. Daarmee kan onze club deze bijzondere periode overleven en kunnen wij iedereen de sportbeleving die FC Meppel gymnastiek biedt straks weer in de sporthal laten beleven.

We hebben ons breed georiënteerd bij andere verenigingen en de reacties van de leden meegenomen. Veel leden steunen de vereniging en willen de contributie ten tijde van de corona doorbetalen. Daarom hebben we het volgende voorstel uitgewerkt. Wij willen leden de mogelijkheid  geven om 50% van de contributie over de maand april terug te vragen. Vanzelfsprekend hopen en verwachten we op de solidariteit zoals hierboven benoemd is, maar begrijpen en zullen we begrip hebben voor leden die mogelijk in moeilijk vaarwater terecht zijn gekomen door deze crisis. Mocht u dit willen doen dan vragen we u de volgende gegevens uiterlijk 31 mei 2020 naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  met onderwerp “Corona April – Naam KIND” te sturen:

  • Naam kind
  • Woonplaats
  • Iban
  • Ten naam stelling rekening

Dit zal eind juni vervolgens aan u teruggestuurd worden.


Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM, de KNGU en van NOC*NSF. Op basis van voortschrijdend inzicht en hun adviezen zullen wij van periode tot periode bekijken wat de mogelijkheden voor de lessen.

 

Goede gezondheid toegewenst. 
Sportieve groet,
het bestuur van FC Meppel Gymnastiek

Update Coronavirus

12-maart-2020

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM en het advies welke is uitgebracht door de KNGU alle door FC Meppel gymnastiek georganiseerde trainingen en activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle trainingen en wedstrijden, voor alle disciplines en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. We begrijpen dat dit voor onze leden en trainers een grote impact heeft en betreuren deze stappen dan ook. Echter staat de gezondheid van onze leden en trainsters op de eerste plek. De bovenstaande maatregelen zijn in lijn met het advies van RIVM en hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.

Het bestuur van FC Meppelgymnastiek,

Update Coronavirus

23-maart-2020

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus

Tot op heden is het onzeker wanneer de lessen hervat kunnen worden n.a.v. de corona-maatregelen. Vooralsnog blijft de officiële maatregel tot 6 april van kracht. Echter zal het een ieder niet verbazen dat de eerder genomen maatregel verlengd wordt, n.a.v. van de persconferentie van 23 maart 2020.

Aangaande de contributie kunnen we het volgende mededelen. We zullen de contributie pas innen wanneer de lessen hervat kunnen worden. De contributiekosten voor de periode vanaf 1 april tot hervatting van de lessen zullen we reduceren. Hoever we dit kunnen reduceren hangt af van vele factoren zoals; De gemeente, KNGU en Overheid i.v.m. Zaalhuur, bondscontributie en personeelskosten. Dit zijn kosten die vooralsnog gewoon door blijven lopen voor ons.  

Inmiddels is door de KNGU besloten dat alle wedstrijden tot de zomer van 2020 niet zullen doorgaan. Dit betreuren wij als verenging ten zeerste echter op dit moment gaat de gezondheid va onze leden/ familieleden en vrienden voor en staan wij achter het besluit van de KNGU.

Evenementen welke buiten de KNGU op de planning stonden zullen in ieder geval niet plaatsvinden voor 1 juni 2020. Zoals; Het riotmovement freerun event in Staphorst en het grote club springfeest. N.a.v. de ontwikkelingen zal het bestuur bekijken wanneer deze en andere evenementen weer kunnen plaatsvinden.  

Het bestuur van FC Meppelgymnastiek heeft dagelijks overleg met elkaar en volgt de berichtgeving omtrent de corona-maatregelen op de voet. Wanneer er op het gebied van sport nieuws is dan zullen we ons beleid hier op schrijven, kijkend naar de richtlijnen van het RIVM en het advies van de KNGU.

 

Bestuur van FC Meppelgymnastiek