1907 – SpartaLogo
 
De vereniging is op 7 mei 1907 opgericht onder de naam “Sparta”. Enkele leden van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV) “Theofilus” namen het initiatief en men startte met zo’n 30 leden. Uitsluitend mannen. In die kringen was sportdeelname door vrouwen nog niet gewoon. In 1908 werd al een jongensafdeling opgericht. In de eerste jaren ging het allemaal moeizaam omdat er vanuit protestants-christelijke kringen weinig animo voor sport bestond. Sparta was in 1910 medeoprichter van het Christelijk Gymnastiekverbond. De voorzitter van Sparta, de heer Dirk Jakobs, werd de eerste voorzitter van dit Verbond. Ook de eerste wereldoorlog van 1914-1918, met zijn mobilisatie, speelde het ledenaantal parten. Menige jongeman moest in dienst. Maar men zette stug door en met succes. In 1915 kwam er ook een damesafdeling van de grond. In de jaren ‘20 en ‘30 schommelde het ledenaantal van de vereniging tussen de 200 en 300.
 
Sparta was altijd actief deelnemer aan wedstrijden en bijeenkomsten van het Noordergewest (Friesland, Groningen en Drenthe, enigszins te vergelijken met de huidige regiovorming). Vooral de Pinkstermaandagbetogingen waren grote manifestaties. Hoogtepunt daarbij was altijd de marswedstrijd van de deelnemende verenigingen door de stad. Bij het 20- en 25-jarig bestaan was Meppel de ontvangende vereniging. De demonstraties werden gegeven op het sportterrein aan de Weerdstraat (nu het sportterrein achter Ogterop).
 

In de oorlogsjaren 1940-’45 moest Sparta zich aanmelden als lid van het NGV (Nederlands Gymnastiek Verbond). Op advies van het Bondsbestuur van het NCGV hebben toen alle leden van Sparta voor de vereniging bedankt om maar niet bij die organisatie te komen. Na de bevrijding werd er in de stad een propaganda-etalage ingericht en kon een ieder zich weer als lid aanmelden.

Jaren ’50 en ’60 – uitbreiding

 

In de jaren ‘50 kwam er bij Sparta een atletiekafdeling en nog later een tamboer- en pijpercorps. Eind jaren ’50 begin ’60 kwam Sparta in moeilijk vaarwater. Problemen met het vinden van leiding, waardoor nog al eens lessen uitvielen, drukte het ledenaantal omlaag. Pas in 1966/67 kwam er meer continuïteit en breidde het aantal lesgevers zich langzaam uit. Het gevolg was een stijging van het aantal leden. Ook werden er nieuwe activiteiten aangepakt, o.a. kleutergym en ritmische gymnastiek.

1972 – FC Meppel
 
In 1972 besloten Sparta en MJV, de christelijke voetbalvereniging in Meppel, samen te gaan in een nieuwe vereniging, waarbij ook een volleybalafdeling zich aansloot. Deze nieuwe, grote, vereniging ging verder onder de naam Fuserende Clubs Meppel , kortweg F.C. Meppel. De punten verdwenen in de loop der tijd en werd het FC Meppel. Doel van de fusie was een sterke partner in de Meppeler sportwereld te zijn. Elke afdeling had zijn eigen bestuur en financiën, waardoor voorkomen werd dat de ene afdeling de andere kon overheersen.
 
Met de komst van het nieuwe verenigingsrecht, in 1981, bleek deze vorm van samenwerken niet langer toegestaan. Een vereniging diende één bestuur en één kapitaal te hebben. De afdeling voetbal en de afdeling gymnastiek (volleybal bestond niet meer) besloten toen elk zelfstandig verder te gaan, wel met behoud van de naam FC Meppel. De gymnastiekafdeling heette vanaf die tijd officieel F.C. Meppel Gymnastiek, met als oprichtingsdatum nog steeds die van Sparta.
 

In het begin van de jaren ’80 was het ledenaantal inmiddels gegroeid tot ca. 800 leden. Een absoluut record dat helaas niet vastgehouden kon worden.

Jubilea
 
In 1982 vierde de vereniging op grootse wijze het 75-jarig bestaan met een druk bezochte receptie en een grote reünie. Heel wat oud leden, vaak letterlijk heel oud, kwamen elkaar weer tegen. In zaal Slot, een begrip voor oude Meppelers, werd een nostalgische uitvoering gegeven. Niet in een sportzaal maar op een toneel. Oude toestellen, oude oefeningen zoals vroeger gedaan werden, kleding van voor de oorlog.
 
In 2007 werd op 11 mei de 100e verjaardag gevierd met vele activiteiten. Voor alle leeftijdsgroepen was er iets te beleven. Goochelen in de aula van Dingstede, circuskunstjes in de sporthal en in de namiddag een reünie, met heel veel oude foto’s, voor oud-bestuursleden, oud-jeugbestuursleden en oud-technische leiding in de foyer van Ogterop. ’s Avonds een gala-uitvoering in de schouwburgzaal. Het was een prachtige dag.
Een eigen zaal
 
Een mijlpaal in de geschiedenis van FC Meppel Gymnastiek was het jaar 1992, toen over een eigen gymnastieklokaal aan de Gerard Doustraat beschikt kon worden. Nieuwe activiteiten konden worden opgestart. Het betekende echter niet dat alleen maar daar lesgegeven werd. Ook in het centrum van de stad en in de wijk Oosterboer bleven en blijven wij aanwezig.
 
Sinds eind 1999 is FC Meppel-gymnastiek de enige gymnastiek- en turnvereniging in Meppel. Gedurende vele jaren hebben we “de markt” moeten delen met Quick. Dan weer kenden zij periodes van grote bloei, dan weer zaten wij in de lift. Maar in 1999 viel voor hen helaas het doek.
Wij proberen ons staande te houden in een samenleving waar sport soms wat naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Maar voor wie wil bieden we een breed aanbod. Tekst: Branko Dollée (2008)
 
Anno 2017 bestaat de vereniging alweer 110 jaar! Inmiddels niet meer in een eigen zaal want deze hebben wij in 2014 moeten verlaten op last van de Gemeente i.v.m. nieuwbouw. Op dit moment geven wij op 6 locaties binnen de gemeente les met als standplaats de Prinses Marijkestraat 1 en hebben wij ons aanbod flink uitgebreid.